Podológovia obhájili svoje zručnosti v praktickej skúške