Nájdi svojho odborníka

O Slovenskej podologickej spoločnosti

Spoločnosť vznikla 16.3.2017 s cieľom spojiť pedikérov a profesných pracovníkov pôsobiacich v oblasti starostlivosti a ošetrenia nôh. Naša spoločnosť podporuje multidisiplinárny prístup k starostlivosti o nohy. Organizjeme mnohé vzdelávacie podujatia pre pedikérov. Pedikúra sa vyvíja v posledných dvoch desaťročiach veľmi rýchlo a dnes pozorujeme dva hlavné smery. Estetická pedikúra a zdravotná pedikúra. Jedným z hlavných cieľov Slovenskej podologickej spoločnosti je podpora profesionalizácia oboch smerov. Rozvíja zručnosti, podporuje kariérny rast pedikérov a zvyšuje kvalitu ošetrenia nôh pre klientov. Podporuje spoluprácu  pedikérov s lekármi, protetikmi a fyzioterapeutmi a ďalšími profesiami, ktoré hoc len okrajovo vplývajú na skvalitnenie zdravia nôh. Usiluje o zatraktívnenie povolania u mladej generácie a zvýšenie povedomia o povahe práce pedikéra v spoločnosti.

 

Ciele SPS, o.z.

  • Spájať pedikérov a podológov Slovenska, vytvoriť možnosť byť hosťujúcim členom pre zahraničných záujemcov
  • Vyvoriť ucelený súbor presne stanovených pravidiel práce a technológie povolených postupov (povolené a zakázané úkony v pedikúre ukotvené v oficiálnych predpisoch)
  • Vytvorenie jednotných hygienických pravidiel zakladania a udržiavania pedikúr a neskôr podologických ambulancií
  • Vytvorenie súdno - znaleckého odboru v pedikúre
  • vytvorenie učebného odboru "zdravotnej pedikúry" - Podológie s presne stanovenými pravidlami
  • poistenie úkonov v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • vytvorenie účinného mechanizmu vzdelávania sa v pedikúre a neskôr aj v podológií
  • Spojenie profesionálov v oblasti manažmentu diabetickej nohy a vytvorenie účinného systému profilaxie, vzdelávania, ošetrovania a znižovaniu počtu amputácií u diabetikov ale aj ďalších rizikových skupín pacientov a klientov
  • Začlenenie spoločnosti do medzinárodných štruktúr

PARTNERI :