Bolesť a nehojaca sa rana pri zarastajúcom nechte

Rana

Je narušená celistvosť tkaniva telesného povrchu v rôznom rozsahu a hĺbke postihnutia jednotlivých vrstiev pokožky, zamše a podkožia. Dochádza k narušeniu niektorých fyziologických funkcií kože ako ochrannej, imunitnej a termoregulačnej. Následne môže nastať progresia do hlbokých tkanivových štruktúr( svalov, šliach, kĺbov, kostí a vnútorných orgánov)

Delenie rán

-Podľa mechanizmu vzniku na chirurgické, traumatické a chemické

-Podľa hĺbky a rozsahu poškodenia na plošné, povrchové, hlboké

Klasifikácie rán

Delenie nehojacich sa rán je významné z hľadiska nasledujúceho manažmentu ošetrovania. Klasické klasifikácie zohľadnujú charakter spodiny rany – rozlišujú nekrotické rany, rany s povlakom , granulujúce a epitelizujúce rany. Podľa prítomnosti klinických príznakov infekcie na spodine rany sa delia na infikované(hlboké a povrchove) a neinfikované. Jedným z klasických delení je aj klasifikácia podľa Knightona a WHC klasifikácia

-Podľa dĺžky trvania na rany  : čerstvé ( do 6 hodín)

                                                     zastaralé

-Podľa tvaru na:  pozdĺžne

                              priečne

                              šikmé

                             cirkulárne

-Podľa pravdepodobnosti a stupńa kontaminácie na: rany čisté

                                                                                               čisté kontaminované

                                                                                               kontaminované

                                                                                               znečistené

-Podľa priebehu a dĺžky hojenia na:  akútne (operácia alebo trauma)

                                                                 nehojace sa (napr. hypergranulácie pri zarastejúcom nechte)

 

Klasifikácia podľa Knightona

 

Štádium rany

 

Označenie

Štádium  l.

Povrchová rana (epidermis, dermis)

Štádium  ll.

 

Hlboká rana (zasahuje do subcutis)

Štádium  lll.

 

Postihnutie fascie

Štádium  lV

 

Postihnutie svalstva

Štádium  V.

 

Postihnutie šliach, väzov, kostí

Štádium  Vl.

 

Postihnutie veľkých dutín

 

Kontinuum hojenia rany  (adapt. podľa Stryja 2008)

Farba rany

 

Stav rany

Čierna alebo hnedá

Nekrotické tkanivo, suchá alebo vlhká gangréna, pod nekrózou je prítomná žltá spodina alebo mäkké tkanivo

Čierno –žltá rana

Podobná ako čierna rana, ale žltý komponent je tvorený vláknitou vlhkou nekrózou alebo nekrotickým podkožným tukom

Žltá rana

Neživé tkanivo s povlakmi je znakom prítomnosti hnisu, infekcie

Zelená

Infekcia

Biela

Macerácia, slabé prekrvenia až ischémia

Žlto červená

S povlakom infikovaná, prítomnosť malého množstva zdravého granulačného tkaniva

Červená

Granulácia, dobrá vaskularizácia

Tmavočervená

Prítomné krvácanie može naznačovať infekciu v rane, rozpad vzniknutej granulácie

Červeno ružová

Granulačné tkanivo čerstvo pokryté epitelom

Ružová

Epitelizácia

Bledoružová

Epitelizácia,slabé prekrvenie, anémia

 

Nehojaca sa rana pri zarastajúcom nechte

Je definovaná ako sekundárne sa hojaca rana, ktorá sa musí uzavrieť pomocou výstavby nového tkaniva. Napriek lokálnej a kauzálnej terapii sa nezhojí skôr ako za 9 týždňov pre viaceré príčiny, najčastejšie  pre kolonizáciu bakteriálneho osídlenia rezistentného proti bežným antibiotikám aplikovaným lokálne alebo celkovo.

 

Proces hojenia rán sa skladá zo vzájomne sa prekrývajúcich presne naprogramovaných fáz:

 

Z didaktického hľadiska rozlišujeme :

 

1.Zápalová, exsuditívna fáza (2-3 deň)

Má tri hlavné mechanizmy, hemostázu, zápal, a bunkovú migráciu. Pomocou krvných doštičiek a koagulačných faktorov sa v tejto fáze zasatavuje krvácanie, prebieha tvorba fibrínu, proteínu ktorý je zodpovedný za vznik chrasty, pod ktorou prebehne granulácia a epitelizácia.

2.Proliferačná, granulačná fáza (4-14 deň)

Na jej začiatku dochádza k migrácii fibroblastov ktoré iniciujú novotvorbu tkaniva, nastáva pozvoľné vyplňovanie defektu granulačným tkanivom. Pri zarastajúcom nechte prerastajú kapiláry do granulačného tkaniva, na povrchu rany sa objavujú svetločervené granulácie ktorých zväčšovanie a zmena farby na lososovito červenú je prejavom pokračujúceho hojenia.

3.Epitelizačná, remodelačná fáza (21-24 deň, pri nehojacej sa rane hovoríme o mesiacoch až 1-2 rokov)

Konečná fáza hojenia.  Rana začína súbežne s granuláciou zo svojich okrajov epitelizovať a postupne sa uzatvárať. Ak je granulácia podstatne výraznejšia než epitelizácia, dochádza k tzv. hypergranulácii (živé mäso, caro luxurians) a vznikajúce granulačné tkanivo prerastá okraje rany.

 

Kvalitu tkanivovej obnovy a intenzitu zápalovej reakcie pri zarastajúcom nechte môže ovplyvniť množstvo faktorov a vplyvov ,ktoré rozdeľujeme na systémové a lokálne.

Lokálne faktory  -  prítomnosť zvyšku nechtu, edému, hematómu...

Systémové faktory – vysoký vek,  niektoré ochorenia ako diabetes mellitus, obezita, psychologické faktory ako stres, motivácia chorého, strach z recidívy, sociálna izolácia, narušená kvalita života) výživa, vplyv farmakoterapie, stav imunity, návykové látky...