Emilia Schubert

Kontaktné údaje

Telefón
0911 755 688

E-Mail

Web
www.schumann.sk

Foto

Popis

Rozhodnutie o akreditácii vzedlávacieho programu/ Poverenie*                       áno                                                                
Inštitúcia                        Bern Stolz GmbH
Číslo rozhodnutia rsp. dátum poverenia  
*Rozhodnutie o akreditácii či poverenie inštitúcie pre dalšie vzdelávanie ,preukazuje spôsobilosť školiteľa uskutočňovať odborné kurzy v požadovanej kvality a dodržiavanie podmienok dalšieho vzdelávania príslušnou inštitúciou. Vedie register účastníkov ďalšieho vzdelávania, výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu,oznamuje na účely kontroly dodržiavania podmienok akreditácie  ministerstvu alebo príslušnej inštitúcii ktorá rozhodnutie či poverenie vydala. 
 

ŠKOLENIA

 

  • Prístrojová pedikúra - Doškoľovací seminár prístrojovej pedikúry

  • Workshop Prontoman -výhradný oficiálny zástupca na Slovensku a v ČR

  • Workshop B/S spange/BS špony/ -výhradný oficiálny zástupca na Slovensku