Mária Ivanková

Kontaktné údaje

Telefón
0902 149 255

E-Mail

Web
www.imkor.sk

Foto

Popis

 Rozhodnutie o akreditácii vzedlávacieho programu/ Poverenie*                              áno                                                                          
Inštitúcia                        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Číslo rozhodnutia rsp. dátum poverenia 3459/2016/23/1
*Rozhodnutie o akreditácii či poverenie inštitúcie pre dalšie vzdelávanie ,preukazuje spôsobilosť školiteľa uskutočňovať odborné kurzy v požadovanej kvality a dodržiavanie podmienok dalšieho vzdelávania príslušnou inštitúciou. Vedie register účastníkov ďalšieho vzdelávania, výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu,oznamuje na účely kontroly dodržiavania podmienok akreditácie  ministerstvu alebo príslušnej inštitúcii ktorá rozhodnutie či poverenie vydala. 

ŠKOLENIA

Aplikácia nechtových špôn IMKOR  ( Akreditované výrobcom)

Cieľom tohto jednodňového školenia je oboznámenie sa s produktom IMKOR - korekčnou páskou na výrobu individuálnych nechtových špôn na zarastajúce a rolujúce sa nechty na nohách, jej výhodami, celkovou terapiou a aplikáciou.
Vysvetlíme si jednotlivé fázy šponovania IMKORom ako sú nivelizácia, polohovanie a retencia. Oboznámime sa s biomechanikou šponovania a mnoho iného...

V cene školenia je zahrnuté:

- IMKOR PROFI BOX
- ilustračná práca s páskou IMKOR
- občerstvenie ( malý snack, káva, čaj, minerálka)
- Osvedčenie 
- reklamný plagát na podporu predaja služby IMKOR vo vašom štúdiu
- bezplatná reklama a propagácia Vášho salónu v reklamných brožúrach IMKOR a na stránke www.imkor.sk

Na školení máte možnosť zakúpiť si IMKOR profi box za cenu 230,- EUR v ktorom nájdete už aj IMKOR slim 5 ks v hodnote 30,- EUR. Táto ponuka platí len pri kúpe boxu na školeni. V eshope nie je IMKOR Slim súčasťou Profi boxu. V tomto prípade neplatíte ani za školenie a máte ho taktiež v cene.

Cena školenia vrátane profiboxu 250,- EURV prípade záujemu o školenie si prosím vyžiadajte prihlášku na adrese: info@imkor.sk