Ing. Milada Nádašiová

Kontaktné údaje

Telefón
+421 2 44 88 96 28

E-Mail

Web
www.pedi.sk

Foto

Popis

 

Rozhodnutie o akreditácii vzedlávacieho programu/ Poverenie*                                                    áno                                                                          
Inštitúcia                         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Číslo rozhodnutia rsp. dátum poverenia 3357/2013/130/1
*Rozhodnutie o akreditácii či poverenie inštitúcie pre dalšie vzdelávanie ,preukazuje spôsobilosť školiteľa uskutočňovať odborné kurzy v požadovanej kvality a dodržiavanie podmienok dalšieho vzdelávania príslušnou inštitúciou. Vedie register účastníkov ďalšieho vzdelávania, výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu,oznamuje na účely kontroly dodržiavania podmienok akreditácie  ministerstvu alebo príslušnej inštitúcii ktorá rozhodnutie či poverenie vydala. 
 

ŠKOLENIA

http://www.cmp.sk/terminy-skoleni-kurzov/

http://www.cmp.sk/produktove-skolenie-laufwunder-mykored-handwunder/