Odštartovali sme pilotný projekt overovania kvalifikácii

Členovia odbornej komisie pani Mária Ivanková, Elena Pajdelhauserová a predsedníčka komisie pani  Vlasta Pilmaierová, na základe predložených dokumentov v portfóliu a praktickým predvedením pedikérskeho ošetrenia  s ústnym skúšaním dnes uznali kvalifikáciu prvým 5 uchádzačom v pilotnom projekte " Národny projekt Systém overovania kvalifikácii v Slovenskej republike. K úspešnej skúške všetkým srdečne GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov v pracovnom živote.

https://siov.sk/narodny-projekt-system-overovania-kvalifikacii/