Platba členského poplatku pre pedikérov

Ročný poplatok  je potrebné uhradiť najneskôr do 31.1.2018.  Plný ročný poplatok  vo výške 24 EUR sa hradí  za prezentáciu prevádzky na stránke www.profesionálna-pedikura-podologia.sk, za prístup k uzatvorenj sekcii a článkom pre odbornú verejnosť ako aj za získanie zliav na účasťi niektorých odborných seminárov, školení  či konferencií určených odborným pedikérom.

Ročný poplatok: 24,00 EUR
č.účtu IBAN: SK3402000000003775991958