Mgr. Renáta Elzer Šmigurova

Kontaktné údaje

Telefón
0948 205 107

E-Mail

Web

Popis

 

Rozhodnutie o akreditácii vzedlávacieho programu/ Poverenie*                                neakreditované / bez poverenia                                                     
Inštitúcia                         -
Číslo rozhodnutia rsp. dátum poverenia  -

*Rozhodnutie o akreditácii či poverenie inštitúcie pre dalšie vzdelávanie ,preukazuje spôsobilosť školiteľa uskutočňovať odborné kurzy v požadovanej kvality a dodržiavanie podmienok dalšieho vzdelávania príslušnou inštitúciou. Vedie register účastníkov ďalšieho vzdelávania, výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu,oznamuje na účely kontroly dodržiavania podmienok akreditácie  ministerstvu alebo príslušnej inštitúcii ktorá rozhodnutie či poverenie vydala. 

Školenia: Náhle stavy v pedikúre

Prístrojová Pedikúra doškoľovací kurz

 Rekonštrukčná protetika a aplikácia hodvábnej a sklolaminatovej sieťky

 Permanentné Gellakovanie

 Individuálne doškoľovacie kurzy podľa požiadaviek